|

EU project, geleid door Universiteit van Antwerpen - ReIncluGen

ReIncluGen team en logos

Kunlabora bouwt een digitaal platform om de middenveldorganisaties samen te brengen zodat zij goede praktijken rond gender empowerment en inclusie in onze maatschappij en media, kunnen uitwisselen.

Het ReIncluGen (Rethinking inclusion and Gender empowerment) project is een participatief onderzoeksproject: academische partners en middenveldorganisaties gaan samen op zoek naar verschillende aanpakken rond gender empowerment en inclusie in onze maatschappij en media.

Kunlabora bouwt samen met de 10 consortiumpartners een digitaal platform om middenveldorganisaties samen te brengen en goede praktijken uit te wisselen.

Dit project heeft financiering ontvangen van de Horizon Europe Research & Innovative Action van de Europese Unie onder subsidieovereenkomst nr. 101093987.