|

Digipolis Antwerpen - OOR 3.0

OOR mobiele app schermen

Project details

Klant

Stad Antwerpen - Digipolis

Industrie

Sociaal

Geleverde services

Service Blueprint, Launcher, Amplifier, Care

Tijdspanne

oktober 2021 - maart 2022

Technologieën

ACPaaS, DAAS, SA2020, microservices, Angular, NodeJS, Express, REST API, MongoDB

Stad Antwerpen en haar IT-partner Digipolis bedachten een tool ter ondersteuning van participatief beleid in de stadsontwikkeling. Ze wilden mensen informeren over (stedelijke) projecten en hen hun mening laten geven in verschillende stadia van het project. Deze meningen moeten dan omgezet worden in bruikbare input voor beleidsmakers en stakeholders om hun plannen bij te sturen indien nodig.

 We leverden twee oplossingen:

  • Een mobiele website waarin mensen gemakkelijk informatie kunnen vinden over lopende (en voltooide) projecten en hun mening kunnen geven.
  • Een webapplicatie waarin stadsmedewerkers enquêtegegevens kunnen opschonen, analyseren en visualiseren in een interactief dashboard.