|

Digitaal Vlaanderen - Scrum-Team-As-A-Service

screenshot website Digitaal Vlaanderen

Project details

Geleverde services

discover & design (service blueprint) scrum-team-as-a-service

Technologieën

Java, Spring Boot, Linked Open Data, OSLO standaard (Open Standaarden voor Linkende Organisaties), REST, LDES, JsonLD, Postgres, Docker, Gradle, Bitbucket pipeline, AWS ecs, hexagonal architecture, micro services, Spring Data, Vue, Nuxt, html, scss

Tijdspanne

april 2022 en lopende

Industrie

overheid

impression of Informeren op maat

Bij Digitaal Vlaanderen nemen we met een scrum-team-as-a-service eigenaarschap op binnen het traject 'informeren op maat’.

Het hoofddoel van dit traject is mensen informeren over dienstverleningen van alle overheden in Vlaanderen, zodat ze optimaal gebruik maken van hun rechten.

Er bestond reeds een producten- en dienstencatalogus met dienstverlening van de Vlaamse Overheid.

In de nieuwe catalogus kunnen nu ook lokale besturen (bv. gemeente of provincie) hun dienstverlening registreren.

Enerzijds helpen we lokale besturen hiermee te voldoen aan hun verplichting van de Single Digital Gateway (waarbij Europa lokale besturen verplicht om dienstverlening in bepaalde domeinen te delen met Europa).

Anderzijds opent een goed gevulde en up-to-date producten- en dienstcatalogus nieuwe mogelijkheden om heel gericht te gaan informeren.

Ons 1e mooi project is onze samenwerking met het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: de Rechtenverkenner. Daarbij ontsluiten we sociale producten en diensten met filters die aansluiten bij een sociaal kwetsbare doelgroep.

Ons 2e project is een producten- en dienstencatalogus afgestemd op Verenigingen, in samenwerking met het V-loket van het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

Vóór elke case maken we eerst een service blueprint om de scope en de prioriteiten scherp te stellen en te vertalen naar een technische en functionele roadmap met een architectuurplan, timing en budget.

Eens de grote lijnen voldoende duidelijk zijn, starten we met onze iteratieve ontwikkeling. Daarbij volgen we de best practices binnen Digitaal Vlaanderen en houden we de vinger aan de pols bij onze stakeholders: andere Vlaamse overheden, lokale besturen, Europa en onze klanten.